Case study

Marka Marty Tymoszewicz-Bednarz

Analiza i strategia i priorytetyzacja działań, na rzecz poprawy komunikacji, spójności, przejrzystości i działań.

Autorka projektu: Justyna Kaźmierczak | Mentorka: Jadwiga Krym

Poniższy case study jest podsumowaniem działań, wniosków i zaleceń opracowanych w ramach programu Design Mentorship pod opieką mentorki Jadwigi Krym. Tematem projektu jest marka Marty Tymoszewicz- Bednarz - Marta Tymoszewicz Brand, razem z jej odnogami- Marta Tymoszewicz Design oraz Mr.M & Mrs.M.

Głównym celem projektu była poprawa strategii firmy i jej mediów ze szczególnym naciskiem na rozwój marki modowej. Pełny raport pokazuje cały proces projektowy, poczynając od resaerchu i kończąc na propozycji rozwiązań projektowych i potencjalnych dalszych kierunków rozwoju.

Kontekst

Marta Tymoszewicz-Bednarz od 16 lat trenuje z Klientami w sposób holistyczny i funcjonalny z naciskiem na dobre samopoczucie i długie życie w zdrowiu. Flagowymi treningami są BODYART (dla trenerów) oraz pilates na macie i maszynach. W Atelier jest także przestrzeń na Design – kolekcję ubrań oraz na sesje coachingowe z kobietami.

Schemat obrazuje strukturę marki, której głównym corem oraz łącznikiem jest przede wszystkim Marta wraz z miejscem, w którym operuje na codzień - atelier. Oprócz tego Marta poszerza swoje obszary działania na media internetowe (sklep) oraz cykliczne wyjazdy i szkolenia, przede wszystkim w dziedzinie BodyART.

Fragment raportu marki z rozpisaną jej strukturą

Metodologia

Główną metodologią przyjętą w projekcie jest double diamonds, strukturyzujące przeprowadzone działania. Dzieli się na 2 główne części- badawczą i projektową, które są połączone zdefiniowaniem podstawowego problemu projektowego i zakończone propozycją strategiczno-projektową.

Fragment raportu marki z przedstawieniem double-diamonds

Research

Pierwszym etapem projektu było poznanie 3 głównych perspektyw (głosów): biznesu, klienta oraz rynku. Głos biznesu jest pewspektywą od strony marki. Podczas pierwszego spotkania oraz dzięki rozmowie z Martą możliwe było określenie jej podstawowych celów, motywacji, kryteriów sukcesu oraz porażki.  

Drugą perspektywą, z której spojrzano na markę jest głos klienta. W tym celu przeprowadzono wywiady i obserwacje, zarówno obecnych klientek Marty, jak i osób nieznających wcześniej marki.

Trzecia i ostatnia perspektywa, to głos rynku. W tym celu przeprowadzono analizę trendów. Nastęnie zmapowano konteksty oparte wokół zagadnień zdrowia i wellness oraz mody, a na końcu przeprowadzono analizę konkurencji w postaci SWOT.Jednym z obszarów działania, na którym chciano się skupić były media społecznościowe. Ponieważ sklep działa głównie internetowo, zwrócono także uwagę na jego stronę. W tym celu przeprowadzono audyty obu, według poniższego klucza, co pozwoliło na zdiagnozowanie głównych problemów technicznych i merytorycznych oraz pomogło w opracowaniu dalszej strategii.

Fragment raportu marki z analizą trendów
Fragment raportu marki z personą i SWOT

Definicja problemu

Do określeniu głównego problemu projektowego użyto narzędzia HMW- “How might we...”. Jest to postać pytania odpowiadającego na potrzebę użytkownika w celu uzyskania określonego efektu. Pytania oparte są o poprzednie analizy oraz stworzoną personę.

Fragment raportu marki z określeniem problemu
Fragment raportu marki z określeniem problemu

Testy, rewaloryzacja i podsumowanie

W trakcie analizy projektu przeprowadzono wywiad i obserwację z użytkownikiem, który nie miał poprzednio styczności z marką. Dzięki temu zidentyfikowano i naprawiono wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem i zaprojektowaniem mediów. Następnie przeprowadzono kolejny wywiad bazujący na pierwszej iteracji projektu.

Ze względu na ograniczeia czasowo-projektowe pewne zagadnienia zostają przedstawione jedyne w formie otwartych zaleceń. MoSCoW model priorytetyzuje zagadnienia ustalane i częściowo opracowywane na potrzeby projektu. Jest to także rozwinięcie i doprecyzowanie elementów na ścieżce użytkownika i opracowanej strategii, poczynając od najważniejszych zagadnień.

Do projektu zaproponowano także redesign strony internetowej oraz poszczególnych portali społecznościowych Marty, w celu ułatwienia użytkowania i poruszania się po niej, ujednolicenia komunikacji w social mediach, a także podkreślenia wartości poszczególnych odnóg marki.

Link do pełnego case study:
https://www.behance.net/gallery/139859459/Marta-Tymoszewicz-Brand